Gjeldende prisliste pr. 23. mars 2024 (Beløp i NOK)

Medlemsavgift:

Årlig avgift


Enkeltmedlem

450,-


Ektefelle/Samboer

120,-

Konto nummer: 4336 06 07349

 

Båtplasspriser:

 

Kategori

Størrelse (m)

Innskudd

Årlig avgift

 

Kat. 1

2,00 - 3,00

28 600,-

1 485,-

 

Kat. 2

3,01 - 3,50

31 900,-

1 782,-

 

Kat. 3

3,51 - 4,00

35 200,-

2 376,-

 

Kat. 4

Over 4,00

38 500,-

2 970,-

 

Strømtårn:

 

 

Årlig avgift

 

Innskudd

3 300,-

 

Årlig fastavgift for slitasje/avskrivning

150,-

 

Forbruk etter måler markedspris pr kwt og strømavgift

 

Gebyr for ikke møtt på en av årlige dugnader for vedlikehold i havna:

 

 

Pris

 

Medlem som er tildelt båtplass. (Fakturert etter at dugnadene er gjennomført)

1 000,-

 

Medlem som er tildelt båtplass. (Forhåndsbetalt på konto innen 1. mai)

800,-

 

Leiepriser for båtplasser:

(Medlemsavgift må være innbetalt)

 

 

 

Pris

 

Sesong 6 mnd.

Kat. 1

2 420,-

 

Kat. 2

3 080,-

 

Kat. 3

3 520,-

 

Kat. 4

3 850,-

 

Kalenderår

4 730,-

 

Gjestebåtplasser:

 

 

Inntil 35 fot

Over 35 fot

 

Havneleie, inkludert strøm

170,-

230,-

 

Havneleie, uten strøm

120,-

160,-

 

 

 

 

 

Pris

 

Dusj

30,-

 

Bobil/campingvogn, inkl. strøm

170,-

 

Bobil/campingvogn, uten strøm

120,-

 

Utleiepriser for klubbhuset:

 

 

Inntil 6 timer

Pr døgn

Helgepris

 

Medlemmer

550,-

1 600,-

2 700,-

 

Ikke medlemmer

800,-

2 200,-

3 250,-

 

Utleiepris for Partytelt, 6 x 12 meter:

(Gjelder maks 3 døgn)

 

 

Pris

 

Medlemmer

2 000,-

 

Ikke medlemmer

3 000,-

 

Gebyrer:

 

Pris

 

Første purring etter forfall på faktura

Ingen gebyr

 

Ved 2. gangs og flere purringer

250,- pr purring

 

Adm. gebyr ved opphør og overføring av båtplass til ny bruker

1 200,-

For utskrift kan prislisten i PDF format åpnes her: