Medlemskap i Fevåg Båtforening: Alle kan bli medlem i Fevåg Båtforening. For å bli medlem kan interesserte sende en forespørsel til post@fevaagbaatforening.no eller via kontaktskjema. Medlemsavgiften for enkeltmedlemmer er 450,- kr per år, og for ektefelle/samboer er det en redusert avgift på 120,- kr per år. 

Arrangementer og drift: Fevåg Båtforening arrangerer ulike aktiviteter som Fevåg Fiskefestival, som er familievennlige og inkluderer aktiviteter for barn og unge, og sosiale hyggekvelder for medlemmene. I tillegg til å forestå driften av fritidsbåthavnen i Fevåg, er det en del av formålet å skape og holde ved like et godt miljø der båtfolk møtes. Så det sosiale står høy og foreningen samarbeider lokalt med andre foreninger om felles oppgaver. For å lese mer om dette finnes vedtektene her.

Båtplasser: Fevåg Båtforening tilbyr ulike kategorier av båtplasser tilpasset båtens størrelse. Plassene er organisert på to utliggere og er nummererte. For øyeblikket er det ingen ledige plasser, og det eksisterer en venteliste for tildeling av fast plass og retten til å bli en fast Bruker. Prisene for båtplassene varierer fra 28 600,- kr til 38 500,- kr i innskudd, i tillegg til en årlig avgift som avhenger av plassens kategori. For detaljerte priser, vennligst se prislisten. Dersom du er interessert i å bli satt opp på ventelisten, kan du sende en forespørsel til post@fevaagbaatforening.no eller fylle ut kontaktskjema.

Leie av båtplassNår tildelt Båtplass ikke benyttes av Bruker, er det en plikt til å stille den til disposisjon for utleie og plikt til å varsle styret om dette. All utleie administreres gjennom foreningen. Utleiepris faktureres for leieperiode på 6 eller 12 måneder, jfr. gjeldende prisliste. Mange Brukere leier ut plassene sine og det er fult mulig å få plass i havna på den måten. For å leie båtplass kan interesserte sende en forespørsel til post@fevaagbaatforening.no eller via kontaktskjema.

Dugnad og andre forpliktelser: Medlemmene av Fevåg Båtforening kan pålegges å utføre arbeid uten direkte vederlag etter de regler som til enhver tid gjelder og som er vedtatt av Foreningens Årsmøte eller medlemsmøte. Det er den Bruker som er tildelt båtplassen som har plikt til å møte på dugnad. Denne plikten gjelder ikke for medlemmer som ikke har båtplass eller som leier båtplass. Bruker  av båtplass som ikke kan delta på dugnad, eller ikke skaffer stedfortreder, betaler fastsatt gebyr etter gjeldene prisliste. For mer informasjon om plikt og rett som er knyttet til medlemskapet, se Instrukser og retningslinjer.

Oversikt over tildelte båtplasser: Oversikt over Brukere av de ulike plassene ligger ikke ute på Internett på grunn av krav til personvern, men det finnes en liste tilgjengelig på papir i klubbhuset.